II. a III. pilier

II. pilier

Sporenie na dôchodok, ktoré Vás nestojí ani cent. Z odvodov na starobné poistenie do Sociálnej poisťovne ide časť na Váš účet. Je dedičné, takže slúži aj na zabezpečenie rodiny a zníženie nákladov na poistenie úmrtia. Správnym nastavením II. piliera viete mať v čase odchodu do dôchodku o desaťtisíce eur viac.

III. pilier

Benefit zamestnávateľa pre svojich zamestnancov. Keď zamestnávateľ prispieva na dôchodok, treba to využiť. Inak sa k tým peniazom nedostanete. Sám o sebe III. pilier dôchodok nevyrieši, ale môže veľmi pomôcť. Vieme poradiť s výberom spoločnosti, aj fondov.

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti COFI, s.r.o., Košice. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Avokado, s. r. o., so sídlom Krosnianska 77 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22 , IČO: 50 285 971, zapísane v OR Okresného súdu Košice I, 39024/V a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.