Dôchodkové sporenie

II. pilier

Sporenie na dôchodok, ktoré Vás nestojí ani cent. Z odvodov na starobné poistenie do Sociálnej poisťovne ide časť na Váš účet. Je dedičné, takže slúži aj na zabezpečenie rodiny a zníženie nákladov na poistenie úmrtia. Správnym nastavením II. piliera viete mať v čase odchodu do dôchodku o desaťtisíce eur viac.

III. pilier

Benefit zamestnávateľa pre svojich zamestnancov. Keď zamestnávateľ prispieva na dôchodok, treba to využiť. Inak sa k tým peniazom nedostanete. Sám o sebe III. pilier dôchodok nevyrieši, ale môže veľmi pomôcť. Vieme poradiť s výberom spoločnosti, aj fondov.

Pre tých, ktorí vedia, že dôchodok neznamená barla, lekáreň a čakáreň. Vďaka osobnej zodpovednosti si viete zariadiť dôchodok podľa vlastných predstáv. Ak máte silné chcenie, možnosti sú neobmedzené. Vieme Vám poradiť ako použiť dostupné možnosti. Treba ale začať DNES. Odkladanie znamená predraženie.

Nie je jedno, kde si sporíte na dôchodok. Výhoda indexových fondov oproti akciovým je ich nízky správcovský poplatok. Na rozdiel od dlhopisových fondov však dosahujú omnoho lepšie výnosy. Každá DSS či DDS má svoje vlastnú ponuku fondov. Vieme Vám poradiť ktorý si vybrať.

Ani všetky štátne piliere Vám nezabezpečia taký dôchodok, aký si môžete zabezpečiť sám. Pomôžeme Vám s investovaním do podielových fondov, realitných fondov, nehnuteľností alebo vlastného vzdelania. Naučíme Vás orientovať sa na trhu a využiť systém vo Váš prospech.

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti COFI, s.r.o., Košice. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Avokado, s. r. o., so sídlom Krosnianska 77 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22 , IČO: 50 285 971, zapísane v OR Okresného súdu Košice I, 39024/V a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.