Naše služby

Sme slovenskou špičkou v oblasti úverov. Máme dlhoročné skúsenosti pri vybavovaní novej hypotéky, refinancovaní, v stavebných úveroch, dofinancovaní bývania a spotrebných úveroch. Spolupracujeme so všetkými hypotekárnymi bankami na Slovensku a vieme pomôcť aj pri konsolidácii existujúcich úverov.

Auto, dom, byt, domácnosť. Takmer všetci máme tieto veci poistené. Ale čo Vaše zdravie, život, alebo poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania? Rozsiahla oblasť poistenia vyžaduje zdatného odborníka, ktorý stojí na strane klienta a vie mu ušetriť tisíce EUR správnym nastavením a vhodným výberom poisťovne.

Ani všetky štátne piliere Vám nezabezpečia taký dôchodok, aký si zaslúžite. Zodpovednosť za váš dôchodok musíte vziať do svojich rúk. Pomôžeme Vám vytvoriť si adekvátnu rezervu, aby pre Vás a Vašu rodinu bola jeseň vášho života časom oddychu a radosti zo života. Radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti s investovaním do podielových fondov, realitných fondov, nehnuteľností alebo vlastného vzdelania. Naučíme Vás orientovať sa na trhu a využiť systém vo Váš prospech.

Rozloženie rizika alebo diverzifikácia je jednou z najdôležitejších tém pri investovaní. Investovanie je celá “alchýmia” a preto potrebujete poznať celý súbor pravidiel, aby ste boli úspešný investor. Poradíme vám.

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti COFI, s.r.o., Košice. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Avokado, s. r. o., so sídlom Krosnianska 77 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22 , IČO: 50 285 971, zapísane v OR Okresného súdu Košice I, 39024/V a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.