Novinky

Podpoistenie

Prečo by ma to malo zaujímať

Pretože ak máte nehnuteľnosť či domácnosť podpoistenú, tak vám poisťovňa nevyplatí celú škodu.

Čo je to podpoistenie

Jednoducho povedané, je to poistenie na nižšiu hodnotu, ako je skutočná aktuálna hodnota poistenej veci. Úplne jednoducho, ak mám byt, ktorého hodnota je 100 000€, ale poistná suma je 75 000€, tak mám byt podpoistený.

Ako sa k tomu stavajú poisťovne.

Poisťovne majú vo svojich poistných podmienkach klauzulu o tom, že v prípade, že hodnota poistenej veci je vyššia ako poistná suma dohodnutá v poistenej zmluve, tak poisťovňa bude krátiť poistné v pomere, v akom je poistná suma nižšia než skutočná hodnota poistenej veci.

V našom príklade bytu s hodnotou 100 000€ a poistkou 75 000€ by to znamenalo, že z akejkoľvek poistnej udalosti dostanem len 75% zo skutočnej škody. Nielen pri úplnom zničení nehnuteľnosti, ale aj pri čiastočnej škode. Ak bude škoda  14 000€, tak mi poisťovňa vyplatí len 10 500€.

Týka sa to aj mňa?

Pokiaľ ste si nerobili alebo neupravovali poistenie nehnuteľnosti v posledných mesiacoch, pravdepodobne áno. Hodnoty nehnuteľností na celom Slovensku narastajú. Doslova raketovým tempom. V prípade, že máte poistku staršiu ako rok, bola pravdepodobne urobená na hodnotu v čase poistenia. Tá však už narástla. Preto je vysoko pravdepodobné, že máte nehnuteľnosť podpoistenú.

Ako sa správne poistiť O tom, akým spôsobom má byť životné poistenie nastavené a na čo by ste mali myslieť, keď poistenie uzatvárate.

 

V grafe si môžete nájsť, ako na tom asi ste. Pre výpočet sú použité priemerné hodnoty nehnuteľností za posledných 14 rokov. Nájdite si rok, v ktorom ste poistku uzatvárali (alebo naposledy aktualizovali) a vidíte, na koľko percent je vaša nehnuteľnosť podpoistená.

Koľko Vám poisťovňa preplatí, ak máte zmluvu z tohto roku

Zdroj: Štatistický úrad slovenskej republiky a vlastné spracovanie

Pozor, použité sú priemerné hodnoty pre celé Slovensko. Ak máte nehnuteľnosť vo väčšom meste, môže to byť ešte horšie. V lokalitách s nižším rastom cien je to zas trošku lepšie.

Poistenie majetku, ale aj zdravia a života treba pravidelne upravovať podľa aktuálnych potrieb a zmien, ktoré život prináša. Pokojne sa na nás obráťte, vieme Vám s tým pomôcť.

 

Michal Kohoutek
+421908303564
kohoutek.michal@gmail.com
14.12.2020