Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Avokado s.r.o. (ďalej len "cofi.sk"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. cofi.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

cofi.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti cofi.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou cofi.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti cofi.sk.

Všetky osobné údaje získava spoločnosť cofi.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.