Investície

Každý rodič chce svojim deťom pripraviť ten najlepší štart do života. Nech už chcete zabezpečiť deťom špičkové vzdelanie, vidíte svoju dcéru ako najkrajšiu nevestu na najkrajšej svadbe alebo im chcete pomôcť s bývaním, je treba na to myslieť čim skôr. Pomôžeme Vám splniť ich sny.

Pravidelne sa dá sporiť aj 20€ mesačne. Správny výber stratégie závisí na budúcich potrebách klienta, na tom, na čo si sporí a na jeho skúsenostiach. Pre nás je najdôležitejšie, aby ste vedeli kam Vaše peniaze idú a čo sa s nimi deje.

Jednorazové investovanie má úplne iné pravidlá ako pravidelné investovanie. Investičný horizont je tu asi najdôležitejším faktorom. Opäť ale veľmi závisí aj od Vášho profilu, Vášho vzťahu k riziku a hlavne od Vašich očakávaní. Našou prácou je počúvať.

Ani všetky štátne piliere Vám nezabezpečia taký dôchodok, aký si môžete zabezpečiť sám. Pomôžeme Vám s investovaním do podielových fondov, realitných fondov, nehnuteľností alebo vlastného vzdelania. Naučíme Vás orientovať sa na trhu a využiť systém vo Váš prospech.

Nie vždy je pri investícii požadovaný vysoký výnos. Často je požadované krátkodobé zachovanie nominálnej hodnoty alebo postačuje ochrániť peniaze pred infláciou. Na základe analýzy Vašich potrieb vieme nájsť správny pomer medzi rizikom a výnosom.

Okrem dlhopisových, akciových a zmiešaných fondov môžu naši klienti využiť aj realitné fondy. Poskytujú výbornú alternatívu k prenájmu nehnuteľností bez potreby starostlivosti o nehnuteľnosť. Špeciálne realitné fondy priamo vlastnia nehnuteľnosti a ich výnos tvorí zisk z prenájmov.

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti COFI, s.r.o., Košice. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Avokado, s. r. o., so sídlom Krosnianska 77 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22 , IČO: 50 285 971, zapísane v OR Okresného súdu Košice I, 39024/V a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.