Novinky

Ako sa správne poistiť

So životným poistením sa stretávame denne. Či sa jedná o novo uzavreté zmluvy alebo o tie dlho pretrvávajúce, uzatvorené aj pred niekoľkými rokmi, stále je potrebné ich správne a aktuálne nastaviť. Akým spôsobom má byť životné poistenie nastavené a na čo by ste mali myslieť, keď poistenie uzatvárate, si s nami môžete prejsť v nasledujúcom článku.

Prečo sa poistiť

Pri téme poistenia sa často používa prirovnanie s padákom. Teda že ak ho nemáte v správnej chvíli, už ho nebudete nikdy viac potrebovať. Hoci je toto prirovnanie dosť radikálne, určite vypovie veľa o dôležitosti poistenia v našom živote.
Princípom životného poistenia je to, že poisťovňa na seba preberá finančné riziká, ktoré súvisia s vaším životom. Hoci to znie na prvé počutie trošku všeobecne, jedná sa o službu, ktorá finančne zachránila množstvo rodín. V princípe sa jedná o to, že sa môžete poistiť pre prípad rôznych rizikových situácií, ktoré keď nastanú, tak poisťovňa vyplatí svoje peňažné plnenie.
Ako príklad je vhodné  použiť  profesionálneho vodiča. Ak by si náhodou zlomil ruku a nemohol niekoľko mesiacov, alebo nebodaj doživotne, vykonávať svoju profesiu, jeho príjem by padol na minimum. V prípade, že by nebol poistený, potreboval by mať vytvorenú obrovskú finančnú rezervu, z ktorej by musel vyplniť finančný deficit vznikajúci každý mesiac. Ak je však poistený proti trvalým následkom alebo má vďaka poisteniu pokrytú dlhodobú práce neschopnosť, nemusí sa obávať, pretože poisťovňa mu po diagnostikovaní pomôže sumou, ktorou sa pri uzatvorení poistenia zmluvne zaviazala.

Prečo sa teda poistiť? Poistenie hovorí o zodpovednosti, či už voči sebe samému, svojim záväzkom, ale hlavne, voči svojej rodine. Práve poistenie totiž dokáže zachrániť rodinný rozpočet v prípade, že by nastalo nešťastie. Vďaka týmto peniazom sa rodina v ťažkých situáciách nemusí dostať do nepríjemností ako je napríklad neschopnosť splácať hypotéku.

Na akú dlhú dobu sa poistiť

Ideálna poistná doba a formy poistenia sme detailnejšie popísali aj v článku, kde hovoríme o poistení od A po Z. Ak sa bavíme o ideálnej poistnej dobe, je to celý život až do dôchodku.
Poistenie by malo byť aj súčasťou nášho každodenného súkromného aj pracovného života. Odo dňa, keď nastúpite do práce, by ste mali byť poistený voči základným rizikám a postupne, s pribúdajúcim vekom, si pripoistenia rozširovať. Jedná sa o zodpovedný krok, ktorý v prípade že nemáte partnera, chráni váš finančný a produkčný kapitál – vás. V prípade že už máte alebo zakladáte rodinu, takýmto spôsobom viet ochrániť nie len seba ale aj  vašich najbližších pred možnými finančnými rizikami, ktoré súvisia so životom, ako je strata zamestnania, vážne ochorenie, úraz... V prípade, že uvažujete nad poistením pre deti, určite je potrebné zorientovať sa na trhu a vybrať správnu alternatívu. Takéto poistenie vám môže pomôcť s nečakanými výdavkami v prípade, že by sa vášmu dieťaťu prihodilo niečo nepríjemné so zdravím .

Na čo všetko myslieť

V prvom rade je potrebné myslieť na to, že poistenie sa v priebehu života prispôsobuje a mení. Počas života sa mení výška vašich príjmov, čo je prvá vec, ktorú treba zohľadniť pri správnom nastavení poistných súm. V prípade, že zarábate každý mesiac 1.500€ vaše poistné sumy budú úplne iné ako príjem 600€ mesačne.

Ďalším dôležitým bodom sú záväzky. V prípade, že by sa vám niečo stalo, je potrebné myslieť na finančné záväzky, ktoré ste si počas života vytvorili. Či sa jedná o úvery na spotrebu alebo hypotekárne úvery, váš dlh by mal byť po poistnom plnení fatálnejších následkov úplne celý vyplatený, aby sa záväzok voči banke nepreniesol na vašich blízkych.
Pri nastavení poistenia určite myslite aj na počet rokov, ktorý vám ostáva do dôchodkového veku. To môže rozhodnúť o poistných sumách v prípade rizík ako sú invalidita – teda trvalé následky. Tu by mala byť nastavená suma, ktorú by ste zarobili v prípade, že by ste naďalej pracovali.

Na výšku poistného a tiež aj na ochotu poisťovne vás poistiť, vplýva aj zdravotný dotazník. Je dôležité v ňom odpovedať vždy pravdivo a úplne, aby sa nastalo to, že náhodou nejaký údaj zamlčíte. V prípade poistného plnenia má totiž poisťovňa nárok prezrieť si vaše zdravotné záznamy. Ak ste neudali nejakú chorobu alebo zranenie, (samozrejme vážny stav) ktoré súvisí s vaším poistným plnením, poisťovňa má právo vám sumu nevyplatiť z dôvodu porušenia poistných podmienok. Preto pred začiatkom poistenia ešte pri vypĺňaní zdravotného dotazníka dávajte pozor, a snažte sa odpovedať úplne a presne.

Pri uzatváraní poistenia je dôležité myslieť aj na mnoho ďalších aspektov, ktoré vplývajú na výšku poistných súm, a zároveň je potrebné nastaviť ho tak, aby vás priveľmi finančne nezaťažovalo. Práve kvôli náročnosti tohto procesu a dobrému nastaveniu poistných súm, sa vám naši odborníci z COFI.SK vždy venujú na niekoľkých stretnutiach. Skúmajú mnoho vecí a posudzujú to najsprávnejšie poistenie alebo kombináciu poistení vo vašej aktuálnej situácii. S takto profesionálne navrhnutým plánom poistenia môžete mať pocit istoty a bezpečia. Vo všetkých prípadoch vám naši odborníci určite spomenú aj veci, ktorým by ste sa mali vyvarovať, alebo ktoré bude potrebné dopoistiť časom.