Novinky

Dôchodkový systém na Slovensku

Každý človek začne časom uvažovať nad spôsobom, ako si zabezpečiť svoj dôchodok. Na Slovensku sa môžeme tešiť z 3 dôchodkových pilierov, ktoré môžeme využiť. Či to ale skutočne stačí a aké iné spôsoby zabezpečenia dôchodku sú na finančnom trhu si spoločne načrtneme v nasledujúcom článku.

V súčasnej dobe sú na Slovensku dostupné 3 dôchodkové piliere. Tento systém dôchodkového zabezpečenia prijala Slovenská republika v rozsiahlej reforme v roku 2003. Celý mechanizmus stojí na nasledovných pilieroch:

1. pilier – povinné dôchodkové poistenie

Výška tohto poistenia je presne definovaná štátom a odvíja sa od výšky vášho hrubého príjmu. Tento odvod, ktorý každý mesiac odchádza z vašej hrubej mzdy, je spravovaný Sociálnou poisťovňou a jeho platenie je povinné.

2. pilier – starobné dôchodkové sporenie 


Tento spôsob zabezpečenia sa na dôchodok je dobrovoľný a vstup je obmedzený do veku 35 rokov. Na správu a zhodnocovanie vášho majetku si môžete vybrať z niekoľkých na Slovenskom trhu dostupných správcovských spoločností, ktorých fungovanie, vrátane poplatkov, je definované zákonom.

Tento spôsob prípravy na dôchodok sa označuje ako 2. pilier alebo SDS. SDS – starobné dôchodkové sporenie je dobrovoľné na všetkých stranách. To znamená, že zamestnávateľ ho svojim zamestnancom môže a nemusí ponúknuť ako benefit, rovnako ako aj zamestnanec nemusí tento benefit prijať a využiť. Za vaše peniaze sa nakupuje kapitálový majetok ako podiely vo fondoch, ktorý je následne spracovaný a zhodnocovaný na vašom osobnom dôchodkovom účte. Peniaze pripočítavajú na vaše súkromné konto, kde ostávajú uložené a sú zhodnocované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Základný mesačný vklad do tohto systému vzniká tak, že podpisom zmluvy o uzavretie SDS vlastne žiadate o to, aby sa časť z vašich odvodov smerujúcich do prvého piliera presmerovala na váš účet v druhom pilieri, pričom tieto peniaze sú dedičné. Okrem toho je možné využiť aj dobrovoľný vklad.

3. pilier – dobrovoľné dôchodkové sporenie 


Toto dôchodkové sporenie je označované skratkou DDS. Účasť na 3. pilieri je dobrovoľná a váš zamestnávateľ vám ho môže ponúknuť ako pracovný benefit. Príspevok od vášho zamestnávateľa je v princípe vaším sporením, ktoré sa vo fonde v čase zhodnocuje, spolu s úročením na kapitálovom thru. Tento dôchodkový pilier je viazaný na dobrovoľný príspevok. Tzn. že zamestnávateľ bude prispievať konkrétnou sumou alebo percentom z vami zvolenej sumy, ktorú ste ochotný do DDS vložiť.

Hoci to môže na prvý pohľad vyzerať zložito a ťažkopádne, ale ak sú vaše fondy a piliere dobre nastavené, sú to veci, ktoré sa ani neuvedomíte, pretože bežia samé. Je to totiž mechanizmus fungujúci akoby na pozadí každodenného života.

Zjednodušene sa dá hovoriť o tom, že akonáhle sa zaradíte medzi pracujúcich ľudí stávate sa súčasťou tohto systému. Váš zamestnávateľ za vás odvádza odvody a z nich sa plnia tieto tri piliere. V prípade, že o SDS a DDS nemáte záujem a dobrovoľne si ich neuzavriete, všetky vaše odvody poputujú do prvého (verejného) piliera. Ak chcete svoj dôchodok zabezpečiť takýmto systémom, je potrebné vyhľadať niekoho, kto vám pomôže s výberom správnej spoločnosti pre váš druhý a tretí pilier – vďaka tomu budete efektívne sporiť peniaze aj na svoj vlastný dôchodkový účet.

Slovenský dôchodok 

Hoci tento systém vyzerá na prvý pohľad naozaj štedro, je potrebné si uvedomiť niekoľko vecí. Prvou je fakt, že ak využijete prvý a aj druhý pilier efektívne, tak pri momentálnej situácii sa na dôchodku dostanete na úroveň tesne nad polovicou vášho súčasného príjmu. Pri treťom pilieri je výnos závislý od výšky príspevku vášho zamestnávateľa. Takýto benefit je však dobrovoľný a neposkytujú ho všetci zamestnávatelia na Slovensku.

Realita teda môže byť naozaj iná ako naše prianie. Preto je naozaj dôležité vziať dôchodok do svojich rúk a postupne sa na neho pripravovať. Spôsobov je mnoho, ale svetovo najvyužívanejšie a rokmi osvedčené je kolektívne investovanie do podielových fondov. Už aj v malých čiastkach sa viete postupne pripraviť na dôchodok a zabezpečiť si tak vďaka svojej zodpovednosti naozaj pohodlnejší život na dôchodku. Ak vás téma dôchodkov zaujíma a  k otázke vášho dôchodku sa staviate zodpovedne, potom určite kontaktujte odborníkov z COFI.SK, ktorí vám pomôžu zorientovať sa v tejto problematike.