Novinky

Dôchodkový fond: vyberte ten správny!

Aké fondy vôbec poznáme? 

Vo výbere SDS fondov nájdete fondy, ktoré sú pre rôznych klientov viac aj menej vhodné. Sú rôzne kritériá, ktorými sa riadime pri výbere správneho fondu, v princípe sa však stále bavíme o troch skupinách fondov:

  1. Garantované dlhopisové
  2. Negarantované akciové
  3. Negarantované indexové
  4. Negarantované zmiešané

Hoci garancia zisku môže znieť zaujímavo, myslite na to, že ak je do vášho odchodu do dôchodku ešte ďaleko, podľa pravidiel investovania by ste mali dať vašim peniazom priestor na to, aby zarobili. Z dlhodobého hľadiska sú garantované fondy naozaj nevýhodnou alternatívou dôchodkového zabezpečenia. Ak vás ani pravidlá investovania nepresvedčili o tom, že by ste mali využívať iné ako garantované fondy, porovnajte si % inflácie s priemerným ročným výnosom, ktorý dosiahli tieto garantované fondy.

Negarantované akciové fondy môžu na prvé počutie znieť naozaj agresívne, ale ak sa pozriete na zloženie fondov, často sa v nich do vysokej miery objavujú dlhopisy. Aj kvôli tomuto zloženiu akciových fondov, dosahujú tieto fondy len o niečo vyššie priemerné ročné zhodnotenie ako garantované dlhopisové fondy. V prípade, že máte do dôchodku ešte 10 a viac rokov, odporúčame vám využívať iné typy dôchodkových fondov a nie garantované dlhopisové, alebo mať v nich iba malú časť svojho majetku. Ak teda máte do dôchodku viac ako 10 rokov, je len na vás či tieto fondy využijete. Ak je to iba 10 rokov, tak je využívanie týchto fondov povinnosťou. V súčasnosti je možnosťou aj postupný presun časti vášho majetku z dynamických fondov do garantovaných dlhopisových fondov, a to v čase 10 rokov od vášho predpokladaného odchodu na dôchodok. Každý rok sa teda presunie 10% z dynamických fondov do dlhopisových a v čase vášho odchodu na dôchodok je už celý váš majetok v garantovaných dlhopisových fondoch.

Negarantované indexové fondy nám dokazujú, že z dlhodobého hľadiska sú tou najschodnejšou cestou na vybudovanie si dostatočného kapitálu na dôchodok. Ich základom je, že nie sú priamo riadené a menežované človekom, ale pasívne kopírujú určitý index. Na jednej strane dosahujú najvyššie ročné výnosy a na druhej sú jediné, ktoré dlhodobo výrazne porážajú infláciu a sú pre klientov naozaj ziskovou alternatívou.

Negarantované zmiešané fondy sa dajú označiť aj pojmom „vyvážené“, nakoľko predstavujú zastúpenie konzervatívnych investícií (peňažné a dlhopisové investície), ale aj rizikovejších investícií (akciové investície a ETF). Tieto fondy sa v dlhodobom horizonte vyznačujú potenciálom dosiahnutia vyššieho výnosu ako dlhopisové garantované dôchodkové fondy, na druhej strane však nižším rizikom ako akciové negarantované dôchodkové fondy. Z pohľadu uplatnenej formy správy aktív patria medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Porovnanie fondov, ich výnosy a mnoho ďalších informácií si môžete prečítať na portáli Finančný kompas:

https://www.financnykompas.sk/dochodok-2-pilier

Nastavenie fondov podľa veku

Pri nastavení vašej investičnej stratégie na dôchodok platí pravidlo – čím mladší ste, tým menšia časť vášho majetku by mala byť v garantovanom dôchodkovom fonde. To znamená, že ak máte dostatok času, tak naším odporúčaním je investovať hlavne do indexových fondov, prípadne časť aj do najlepších akciových fondov. Práve indexovým fondom sa dlhodobo darí porážať infláciu.
Postupne môžete vašu investičnú stratégiu meniť na konzervatívnu až sa tesne pred odchodom do dôchodku zmenia vaše úspory na konzervatívne uložený dôchodkový fond z ktorého budete čerpať mesačnú rentu.

Ak sa chcete uistiť, či máte správne nastavené starobné dôchodkové sporenie kontaktujte našich odborníkov z COFI.SK.