Novinky

Zmena v hypotékach 2020

V poslednom týždni sa v médiách hovorilo o zmene v poskytovaní hypoték, o obmedzení hypoték v roku 2020. Konkrétne NBS sprísňuje požiadavku na rezervu, ktorá má v rozpočte domácnosti ostať po odrátaní všetkých splátok. Ako to ovplyvní Vás konkrétne?

Koľko mi banka požičia?

Najprv treba zodpovedať otázku, ako banka vypočíta maximálnu výšku hypotéky, ktorú klientovi poskytne. Z čistých príjmov sa odpočítajú Životné minimá. Presné čísla má každá banka trošku iné, ale pre náš prepočet postačí, že na dospelého to je 200€ a na dieťa 100€. Zvyšok by mohol slúžiť na splácanie pôžičky. Tu nastúpili obmedzenia NBS a od roku 2018 pre domácnosti postupne vytvorila nútenú rezervu 20%. Teraz ju skokovo zdvojnásobuje na 40%. Napokon sa odrátajú splátky za už existujúce úvery a to, čo ostane môže byť splátkou nového úveru. S tým, že banka počíta s úrokom o 2% vyšším, než v skutočnosti klient dostane – pre prípad, že by úroky takto v budúcnosti narástli.

Okrem toho existuje obmedzenie DTI8 (Debt to Income), teda celkový dlh domácnosti nesmie prekročiť osemnásobok jej ročného príjmu.

Rodiny s deťmi to pocítia

Eva a Adam majú dve deti. Ich spoločný čistý príjem je 1500€. Nemajú žiadne úvery, povolené prečerpanie či kreditné karty. Životné minimum pre dvoch dospelých a dve deti je 2x200+2x100=600€. Ostáva 900€.

Z tejto sumy sa ešte tento rok odpočíta 20%, teda 180€. Po zmene hypoték v roku 2020 to bude 40%, teda 360€. Na splátky by tento rok mohlo ísť 720€, na budúci rok už len 540€.

Podľa tohto výpočtu by mohli platiť 720€. Z toho by im pri úroku 1% a na 30 rokov mohla vyjsť hypotéka 170 000€. Tu by sa uplatnilo pravidlo DTI8, maximálny úver by teda bol 1500 x 12 x 8 = 144 000€.

V roku 2020 pri navýšení rezervy na 40% môžu na splátku použiť len 540€, pri 1% a na 30 rokov bude maximálny úver 128 000€.

Treba sa ponáhľať?

Nižšie nájdete ukážky, ako nové pravidlo obmedzí výšku úveru v závislosti od príjmu. Z grafov vyplýva, že jednotlivcov ani bezdetné páry, dokonca ani rodiny s jedným dospelým toto pravidlo neovplyvní vôbec, alebo len minimálne. Tí boli obmedzení pravidlom DTI8 už od júla 2019. Zmena v hypotékach v roku 2020 ovplyvní skôr viacdetné rodiny.

V prípade, že by ste chceli využiť ešte tohtoročné podmienky, neváhajte nás kontaktovať, ešte sa to dá stihnúť. Ale neotáľajte, do konca roka už ostáva len mesiac.

Jeden dospelý

Dvaja dospelí

1 Dospelý s 1 dieťaťom

Jeden dospelý s jedným dieťaťom

Rodičia s 2 deťmi

Rodičia s 2 deťmi

Upozornenie.  Údaje v grafoch a výpočtoch sú len informatívne. Nie je žiadna záruka, že úver v uvedenej hodnote získate, ale je možné získať aj vyššiu pôžičku. Tento článok slúži na ilustráciu ako ovplyvní plánovaná zmena poskytovanie úverov pre rôzne rodiny pri rôznych príjmoch. Domácnosti s príjmami vyššími ako 2100€ sú už zväčša obmedzované pravidlom DTI8, teda osemnásobkom ročného čistého príjmu.