Novinky

Poistenie v časoch pandémie

Ochorenie COVID-19, spôsobené koronavírusom, je dnes najaktuálnejšou témou na Slovensku. V súvislosti s touto situáciou sa často pýtame na krytie v poistení, či už ide o naše zdravie alebo vycestovanie do zahraničia. Prinášame Vám užitočné informácie, ktoré pomôžu objasniť tieto otázky.

Rizikové životné poistenie

V tomto období viacerí z nás pracujú z domu a vrámci vlastnej bezpečnosti sa vyhýbajú osobnému kontatu s ľuďmi. Mnohé inštitúcie to vnímajú a snažia sa nám uľahčiť akúkoľvek spoluprácu v súvislosti so vznikom alebo zmenou finančných produktov. Preto nám viaceré poisťovne pripravili riešenia pre uzatváranie zmlúv životného poistenia bez nutnosti podpisu zmluvy a fyzického stretnutia s klientom. Vnímame to ako veľmi vítanú zmenu.

Každý kto sa nespolieha iba na zdravotnú starostlivosť poskytovanú štátom, chce určite vedieť, či ho jeho rizikové životné poistenie bude kryť aj v prípade koronavírusu. Toto infekčné ochorenie sa môže dotknúť viacerých pripoistení:

 

  • poistenie pre prípad práceneschopnosti (PN),
  • poistenie pre prípad hospitalizácie,
  • poistenie v prípade závažného ochorenia (kritickej choroby),
  • poistenie pre prípad smrti.


Pri poistení PN a hospitalizácie Vám plnenie poskytne každá poisťovňa. Jedinú výnimku predstavuje poisťovňa Wüstenrot, ktorá má epidémie a pandémie vo výlukách. Podľa vyjadrenia poisťovne však "Vo veci poistných udalostí súvisiacich s COVID-19 postupuje spoločnosť Wüstenrot individuálne". Treba však podotknúť, že PN-ka môže nastať aj z dôvodu karantény, teda pri podozrení na infekciu COVID-19. V takomto prípade však poisťovne plnenie neposkytnú. 

Pri poistení závažných (kritických) ochorení Vám plnenie neposkytne Komunálna poisťovňa ani poisťovňa Kooperativa. Tie totiž v zozname ochorení nemajú zlyhávanie pľúc ani terminálne pľúcne ochorenie.

V prípade posledného pripoistenia nám finančné prostriedky poskytne každá poisťovňa okrem Wüstenrotu. V tejto poisťovni bude osobitná komisia posudzovať prípady individuálne.

Cestovné poistenie

Chceme Vás upozorniť, že dňa 16.03.2020 Ministerstvo zahraničných vecí­ a európskych záležitostí­ Slovenskej republiky vyhlásilo občanom Slovenskej republiky 3. stupeň cestovného odporúčania - necestovať do žiadnej krajiny sveta. Bolo to pár dní po tom, ako Svetová zdravotní­cka organizácia (WHO) vyhlásila, že koronaví­rus (COVID-19) dosiahol rozmer pandemického stavu.

Všetky poisťovne reagujú na vyhlásenie pandémie, v dôsledku čoho sa cestovné poistenie nevzťahuje na krytie udalostí­ súvisiacich s COVID-19. Cestovné poistenie je totiž navrhnuté tak, aby nás chránilo pred neočakávanými udalosťami kam v súčasnosti táto hrozba nepatrí.
 
Ostatné riziká máte kryté podľa všeobecných poistných podmienok vo všetkých destináciach podľa územnej platnosti poistenia, napr. zlomená noha v Taliansku je likvidné riziko.