Novinky

Neživotné poistenie 1: PZP, KASKO, NEHNUTEĽNOSŤ A DOMÁCNOSŤ

Keď sa povie neživotné poistenie, každému takmer ihneď napadne PZP, teda povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Viete však,  že existuje aj množstvo ďalších neživotných poistení? Ktoré medzi nich patria a v akom prípade vám vlastne dokáže pomôcť aj samotné PZP sa dočítate v tomto článku.

Čo kryje PZP?

Množstvo ľudí uzatvára svoje povinné zmluvné poistenie a často ani nevie, aké všetky krytia mu poistenie poskytuje. PZP sa často spája s klamnou predstavou, že sa vzťahuje iba na prípad nehody dvoch a viacerých áut a slúži na pokrytie škôd, spôsobených vinníkom. Hoci je to z časti pravda, dobré PZP vám dokáže pomôcť aj v iných situáciách. Jednou z nich môže byť aj škoda na nehnuteľnom majetku.
Povrch na vozovke môže byť často neupravený a nešťastnou náhodou sa môže stať, že autom vrazíte napríklad do susedovho plota. PZP vám pomôže pokryť aj náklady na rekonštrukciu susedovho plota.
Základom PZP je aj krytie škôd spôsobených na zdraví a živote. Vďaka tomu sa môže stať, že v krajnom prípade, hoci je situácia kritická, tak  rodina alebo dotknuté osoby, ktoré súvisia s daným incidentom, budú dostatočne odškodnené.

Dôležité je vždy dbať na vyplatenie svojho poistenia. Preto je dobré nastaviť si pripomienku alebo si do kalendára zaznačiť termín, v ktorom musí byť poistenie vyplatené. Často sa totiž stáva, že na vyplatenie PZP zabudneme alebo splátku omeškáme a v takom prípade sa vystavujete riziku, že ak náhodou spôsobíte škodu, budete ju musieť zaplatiť v plnom rozsahu zo svojho vrecka. Preto je potrebné dávať pozor, alebo požiadať svojho finančného odborníka, aby vám splatnosť pripomenul, prípadne vám medziročne prehodnotil výhodnosť, cenu a aktuálnosť vášho poistenia.

Najlepšie KASKO 

V prípade, že máte nové alebo hodnotné auto, oplatí sa využiť aj KASKO – havarijné poistenie. Toto slovo nie je vybraté náhodou a má aj svoju zaujímavú históriu. Pochádza zo španielskeho slova casco, ktoré označuje trup lode. Počiatky poistenia sa spájajú s námornou prepravou, z čoho vyplýva aj dodnes používaná skratka KASKO. Toto poistenie chráni vás a váš majetok a štandardne sa uzatvára na tieto riziká: havária, krádež, vandalizmus, živelná udalosť... To znamená, že v prípade nehody sa nemusíte obávať ani o svoje auto. Toto poistenie je jediné, ktoré vám pomôže v situáciách ako je stret so zverou, živelných udalostí ako je krupobitie, povodeň alebo aj víchrica. KASKO – havarijne poistenie, platí napríklad aj na batožinu, ktorú nesiete so sebou v aute. Pripoistiť si viete aj škodu spôsobenú na výtlkoch. Dôležité je vybrať to správne KASKO, aby ste na svojej poistke zbytočne nepreplácali a zároveň vám kryli všetky vami požadované škody. 

Poistenie domácnosti 

Poistenie domácnosti je skvelým prostriedkom na ochranu vášho vybavenia v byte alebo dome. V jednoduchosti sa jedná o poistenie, ktoré sa vzťahuje na všetko, čo by sa rozbilo alebo „vypadlo“ z vášho obydlia v prípade, že by ste ním zatriasli. Teda takto chránite napríklad televíziu, počítač, nábytok a ďalšie cenné veci vo svojom byte a to aj v prípade živelných pohrôm.

Poistenie nehnuteľnosti 

Toto poistenie je často zamieňané alebo spájané s poistením domácnosti. Hneď v úvode je dôležité poznamenať, poistenia nie sú/ nemusia byť nijak prepojené a môžu byť od seba úplne nezávislé. Preto sa určite netreba spoliehať na to, že ak máte jedno, či druhé, tak máte pokryté všetko. Opak je pravdou. Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje vyslovene na nehnuteľnosť, teda to, čím nedokážete pohnúť. Toto poistenie kryje škody na vašom dome/byte z pohľadu stavby – elektroinštalácia, steny, omietky atď.

Ochráňte svoju domácnosť 

Ak by ste chceli ochrániť svoj domov a majetok a to všetko za rozumnú cenu, hľadaním vhodnej kombinácie poistení by ste mohli stráviť aj niekoľko desiatok hodín. Je potrebné naozaj dobre posúdiť hodnotu majetku, príjmy, množstvo ďalších aspektov a celé poistenie nastaviť tak, aby vás finančne nezaťažovalo ale zároveň v prípade potreby pokrylo všetko potrebné. Preto dlho neváhajte a dajte svoje neživotné poistenia prehodnotiť finančným odborníkom. Tím našich profesionálov z COFI.SK vám rád  pomôže.